ONDERSTEUNING

Deze zorgcirkel omvat verschillende vormen van professionele ondersteuning voor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers. Op basis van de behoeften en noden zoeken we zorg op maat tijdens het hele dementieproces, vanaf het stellen van een juiste diagnose tot aan het einde en ook na het afscheid. In deze ondersteuning zien we verschillende aspecten: vroegtijdige diagnostiek, sterke eerstelijnszorg, dagverzorgingscentra, groepswonen, buddywerking. Om de continuïteit van ondersteuning te waarborgen wensen we een goede zorgbegeleiding aan te bieden.

Diagnostiek


De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen met jongdementie en hun naasten. Vaak helpt het als je het gesprek met de huisarts voorbereidt aan de hand van een aantal vragen. Als de huisarts jongdementie vermoedt, zal hij de persoon waarschijnlijk doorsturen voor diagnostisch onderzoek in een geheugenpolikliniek. Op basis van dit onderzoek kan een precieze diagnose worden gesteld en kan gericht advies worden gegeven over de omgang en verzorging van de persoon met jongdementie. Vanuit de Zorgcirkels trachten we toe te leiden naar de gespecialiseerde diensten van de ziekenhuizen in Brussel-Halle -Vilvoorde.


Diagnostiek via geheugenkliniek met mogelijkheid tot cognitieve revalidatie


Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette, www.uzbrussel.be
Afspraak via dienst Neurologie: 02/4776012 of afspraak_neurologie@uzbrussel.be


Diagnostiek via diensten Neurologie binnen regionale ziekenhuizen in het arrondissement Halle-Vilvoorde:


Onze Lieve Vrouw ziekenhuis, campus Asse: Bloklaan 5, 1730 Asse, www.olvz.be
Afspraak via dienst Neurologie: 02 300 63 76 of neurologie.aalst@olvz-aalst.be

AZ Sint- Maria Halle: Ziekenhuislaan 100 1500 Halle, www.regzhsintmaria.be
Afspraak via algemeen nummer: 02 363 12 11

AZ Jan Portaels Vilvoorde: Gendarmeriestraat 65, 1800 Vilvoorde, www.azjanportaels.be
Afspraak via algemeen nummer: 02 257 51 73Sterke eerstelijnszorg


Het expertisecentrum Memo is partner in het Regionaal Zorgplatform Halle-Vilvoorde. Hier zijn ook al de Eerstelijnszones van onze regio vertegenwoordigd. Dit laat toe om samen te werken, informatie uit te wissen en de Zorgcirkels in onze regio kenbaar te maken.


Neem contact op met jouw eerstelijnszone Pajottenland:

www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-pajottenland

Rombautstraat 2A, 1760 Roosdaal

e-mail : info@elz-pajottenland.be

telefoon : 0472 61 52 27


Dagcentra


Als de zorg voor de mantelzorger te zwaar wordt, is het goed om beroep te kunnen doen op een dagcentrum. Dit zijn organisaties die ofwel vanuit de ouderenzorg of wel vanuit de thuiszorgdiensten georganiseerd worden. Meestal zijn deze gericht naar oudere personen met een zorgnood. Een aantal dagcentra hebben zich geëngageerd om personen met jongdementie op een goede manier en met aangepaste activiteiten op te vangen.


Dagverzorgingscentrum Ter Welle - samenwerking tussen Familiezorg O-Vl. en WZC Sint-Rafaël

Kasteelstraat 43, bus 7 – 9470 Denderleeuw

Open van maandag tem vrijdag, van 8u tot 18u.
www.familiezorg.be


Dagverzorgingscentrum Nieuwenhuizen
Muizenstraat 66 - 1981 Hofstade (Zemst)

tel. 015 47 58 66
e-mail: dagverzorgingambroos@emmaus.be

Open van maandag tem vrijdag, van 8u30 tot 17u

www.woonzorgemmaus.be


NOAH Beersel - Familiehulp

Grote Baan 206 - 1650 Beersel

tel. 02 543 79 10

e-mail: brussel@familiehulp.be

Open op maandag van 8u30 tot 16u, specifiek voor de doelgroep mensen met jongdementieZorgbegeleiding


De zorgbeleider begeleidt jonge mensen met dementie en hun familie. Deze persoon biedt een luisterend oor en ondersteunt het gezin op psychisch en emotioneel vlak, zodat de draagkracht verhoogt. De zorgbegeleider zorgt er mee voor dat personen met jongdementie en hun gezin maximaal kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Door regelmatige contacten kan de zorgbegeleider een vaste aanspreek- en vertrouwensfiguur worden. Deze persoon organiseert overleg en afstemming tussen de verschillende partners in diagnostiek, ondersteuning en zorg. De zorgbegeleider wordt een vast aanspreekpunt voor de verschillende actoren van de eerstelijn en kan de samenwerking en uitwisseling tussen hen versterken. Mogelijke financiële en andere hulpmiddelen worden besproken en het gezin kan begeleid worden naar de door hen gekozen zorgorganisatie.


Momenteel beschikken de Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde nog niet over een zorgbegeleider. Hiervoor worden nog financiële middelen gezocht. 


Groepswonen


Als het thuis moeilijk wordt, kan Groepswonen een alternatief zijn. In 2019 werden een aantal woonzorgcentra erkend om dit groepswonen te organiseren. Personen met jongdementie die daar gaan wonen, kunnen genieten van een korting op de dagprijs. Helaas werden geen zorgcentra erkend in de regio Halle-Vilvoorde. Hieronder worden de erkende centra opgesomd die gelegen zijn in de buurt van onze regio.


- OLV Ten Rozen, Aalst

- Sint-Bernardus, Bertem
- Den Olm, Bonheiden
- De Wingerd, Leuven
- Sint-Jozef/Wilgendries, Ninove
- Sint-Jozef/Castelmolen, Ninove


Buddywerking


Als je psychisch kwetsbaar bent, raak je gemakkelijk sociaal geïsoleerd. Contact met anderen is dan niet evident meer. Buddywerking helpt je om opnieuw vertrouwen te krijgen in mensen en je weer open te stellen voor de wereld rondom jou. Buddy’s zijn geen hulpverleners. Buddywerking draait om gelijkwaardige relaties en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.


Vandaag hebben we nog geen Buddywerking voor personen met jongdementie. De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Londerzeel werken aan een algemeen programma rond Buddywerking voor meerdere doelgroepen.