OVER ONS


Het regionale Expertisecentrum Dementie Memo wil de kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers verhogen. Met de Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde streven we naar ontmoeting, ondersteuning en geïntegreerde zorg voor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers tijdens het volledige ziekteproces. We gaan de uitdaging aan om bestaande krachten van verschillende professionele (zorg)partners te bundelen, beter op elkaar af te stemmen en hun expertise te verhogen in functie van onze doelgroep.

CONTACT


De Zorgcirkels worden aangestuurd vanuit Memo in Dilbeek.


Contactpersoon is Ann Vermoesen

info@jongdementiehalle-vilvoorde.be

www.jongdementiehalle-vilvoorde.be

0475 22 07 66

ONTSTAAN


Zorgcirkels Jongdementie werden in 2015 opgestart in Leuven. Centraal was het Ontmoetingshuis. Maar ook de zorgbegeleider kreeg een belangrijke rol om de samenwerking tussen de partners af te stemmen en de families te ondersteunen.


Memo wil ook voor de regio Halle-Vilvoorde een werking op punt stellen. Gezien de complexe vorm van de regio en de mobiliteitsproblemen wordt gekozen voor een andere aanpak.


ONZE VISIE


We wensen een netwerk op te bouwen dat zich als cirkels rondom de persoon met jongdementie en zijn omgeving vormt. We vinden het erg belangrijk dat de personen die tot de doelgroep behoren van in het begin mee vorm kunnen geven aan de Zorgcirkels. We willen de Zorgcirkels niet enkel realiseren voor hen, maar ook met hen.