ONTMOETING

Ontmoeting is binnen de Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde een kernbegrip voor alle betrokkenen: de personen met jongdementie, hun families, vrijwilligers, buddy’s en professionele zorgverleners. Activiteiten die gericht zijn op ontmoeting kunnen ervoor zorgen dat mensen met jongdementie blijven deelnemen aan de samenleving. Via ontmoeting kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen, ondersteuning vinden en kan hun draagkracht verhoogd worden. Elkaar ontmoeten kan via de praatcafés dementie, de familiegroepen, het psycho-educatiepakket ‘dementie en nu’ en activiteiten op maat.


Alle data en locaties voor 2024 in de brochure hiernaast