VORMING

Er is een grote behoefte aan informatie over jongdementie. De expertise die de vorige jaren door Memo werd opgebouwd wordt ter beschikking gesteld aan elkeen die beter wil omgaan met de problematiek van jongdementie. Daarom organiseren we studiedagen, zorgen voor we voor interne vorming, ondersteunen we intervisie en coaching.


Vorming


Memo komt graag jouw team professionele zorgverleners versterken met vorming over zorg voor personen met jongdementie.


Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: basisvorming jongdementie, zinvolle activiteiten, onbegrepen gedrag, meer actie in de zorg, aandacht voor het levenseinde, intimiteit en huidhonger, ondersteuning van mantelzorgers en betrekken van familie bij de zorg.


Coaching


De Zorgcirkels Jongdementie Leuven werden sinds 2016 in Vlaanderen erkend als proeftuin. De opgedane ervaring wordt dan ook graag gedeeld.


Organisaties die een werking rond jongdementie opstarten kunnen door onze specialisten op weg geholpen worden.


Intervisie


Voor zorgverleners uit dagverzorgings- en woonzorgcentra, thuiszorg en thuisverpleging kan intervisie georganiseerd worden.


In kleine groepen wordt zoveel mogelijk ervaring met elkaar gedeeld. Deelnemers staan bij voorkeur in het werkveld en hebben dagelijks of veelvuldig ervaring in de zorg voor personen met jongdementie.Studiedagen


Memo organiseert al dan niet samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen of andere partners  regelmatig studiedagen over jongdementie. Op deze site blijft u hiervan op de hoogte. Organiseert u zelf een studiedag, dan kan u ook beroep doen op Memo. Neem gerust contact op voor de juiste afstemming.


Voor alle vragen in verband met opleidingen kan u ons contacteren:


www.dementie.be/memo